Správně napsaný text  –  důležitý krok na cestě k úspěchu

Správně napsaný text, tj. text bez gramatických chyb, stylisticky vhodně sestavený a napsaný podle typografických norem, je znakem serióznosti a důvěryhodnosti, a to v případě firmy i jednotlivce.

Pokud si pisatel není jistý svou znalostí českého jazyka, je vhodné, v některých případech dokonce nezbytné, využít služeb jazykové korektury.
Dobrá jazyková korektura opraví všechny druhy gramatických chyb v textu již napsaném, pomůže se stylizací zápisu z poznámek autora, zkontroluje dodržování typografických norem dle ČSN.

Vizitkou firmy jsou propagační texty, PR články, firemní časopisy, výroční zprávy, znalecké posudky, publicistické texty, korespondence atd. Jejich bezchybnost, po všech stránkách, otevírá dveře k solidně fungujícímu partnerství a spolupráci.
Diplomové nebo bakalářské práce bez gramatických chyb jsou důležitým krokem k úspěšnému zakončení studia. Po něm už jenom zbývá napsat vhodný motivační dopis a najít to správné zaměstnání. I s tím jazykový korektor pomůže.

Zápisky z cest či z rozmanitých akcí mohou být zajímavým zdrojem informací pro rodinu a přátele. Různé firmy nabízejí profesionální zpracování fotografií, je jistě příhodné je doplnit i vhodným komentářem. Pokud  není  autor přesvědčený o vlastní náležité stylizaci, lze využít jazykových služeb, jistě se pak dočká pěkné úpravy textu, která se může stát třeba originálním dárkem.  

Práce jazykového korektora je totiž mostem mezi myšlenkou a její dokonalou písemnou podobou.

Jestliže hledáte pomoc v této oblasti, využijte nabídku mých služeb:

Jazyková korektura

Oprava gramatických, stylistických a typografických chyb v textu(v tištěné i elektronické podobě), k nimž došlo přepisem, neznalostí pravidel pravopisu nebo typografických norem.

Tvorba a úprava textu

Stylistická pomoc při sestavení nového textu, forma i obsah textu vypovídají o úrovni autora.

Práce v anglickém, německém a italském jazyce

Zajištění kvalitní cizojazyčné verze textu, překlady a korektury v daných jazycích.

Kontaktovat mne můžete na telefonním čísle 731 610 397 nebo emailem na eva@napsanospravne.cz
sekce kontakty zde